Ignacy Łukasiewicz

Posted on cze 27, 2009 under Ignacy Łukasiewicz, Łukasiewicz | No Comment

Ignacy Łukasiewicz (urodzony 8 lub 23 marca 1822 w Zadusznikach, zmarł 7 stycznia 1882 w Chorkówce) był wybitnym polskim chemikiem i farmaceutą, stworzył przemysł naftowy, czego przyczyna było wynalezienie lampy naftowej. Przyczynił sie też do walk o obronę i wolność Polski będąc działaczem niepodległościowym i rewolucjonistą. Narodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej herby Łada. Z powodzeniem wykorzystywał ropę naftową, dzięki czemu znacznie rozwinął się przemysł. Dzięki swym odkryciom zyskał nie tylko władzę, ale tez pieniądze. Nie był jednak pazernym człowiekiem i rozdawał je biednym i potrzebującym. Propagował akcje walki z alkoholizmem, budowę nowych lepszych dróg i innej infrastruktury drogowej, szkół, szpitali oraz sadów. Całe życie spędził na Podkarpacie, dlatego tam wykonywał najwięcej swoich dobroczynnych inicjatyw. Namawiał ludzi, aby tworzy firmy i wykorzystywani jeszcze bardziej ropę, tworząc nowe miejsca pracy i zmniejszając bezrobocie. Ludzie go wręcz kochali za to, co robił i za to jak odmienił życie rzeszy ludzi.

Comments are closed.