Jacek Łukasiewicz

Posted on maj 27, 2010 under Łukasiewicz | No Comment

Jacek Łukasiewicz (urodzony w 1934 roku we Lwowie) jest polskim poetą, historykiem literatury, krytykiem literacki, a także profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Powszechną oraz średnią szkolę ukończył w Lesznie, studia polonistyczne zdał we Wrocławiu (kształcił się tam w latach 1951 – 1955), a tematem jego pracy magisterskiej była poezja Jana Kochanowskiego, w której na seminarium pomagał mu profesor Tadeusz Mikulski. Polska tradycja poezji stosowanej w liryce współczesnej była pracą rozprawą doktorską, którą napisał w roku 1972, a dzięki pracy na podstawie pracy Mieczysława Jastruna „Spotkania w czasie” stał sie doktorem habilitowanym. Soja współpracę prowadzi w wieloma pismami, między innymi z Arkuszem, Akcentem, Tygodnikiem Powszechnym, a także Odrą. Swój talent liryczny pokazał się w zbiorach: Moje i twoje (1959), Zabawy zimowe (1968), Podróże (1976), Czas nie dopełniony (1998) . Jacek jest laureatem Nagrody Literackiej PEN-Clubu i Nagrody im. Kazimierza Wyki za całokształt twórczości krytycznej i eseistycznej.

Comments are closed.