Jan Łukasiewicz

Posted on lut 14, 2010 under Ignacy Łukasiewicz | No Comment

Profesor Jan Łukasiewicz (urodzony 21 grudnia 1878 we Lwowie, zmarł 13 lutego 1956 w Dublinie) – był polskim logikiem, filozofem i matematykiem. Nauczany podziemnie Jan tytuł profesora zdobył na uczelniach we Lwowie i Warszawie. Miedzy innymi dzięki niemu powstała polska szkołą matematyczna (tak zwana szkoła lwowsko-warszawska). Rozwój logiki z Polsce zapoczątkowała jego praca: „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa”. Był autorem pierwszego nieklasycznego rachunku logicznego (logiki trójwartościowej), dzięki któremu powstała logika rozmyta, logika probabistyczna i logika modalna. Łukasiewicz zapoczątkował trzy znaczenia sprzeczności: ontologiczne (mówiąca o tym, iż żaden przedmiot nie może posiadać i nie posiadać tej samej cechy), logiczne (twierdzącej, że dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jakiej mu drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe) oraz psychologiczne (tłumaczącej, iż dwa przekonania, którym odpowiadają sądy sprzeczne, nie mogą istnieć zarazem w tym samym umyśle).

Comments are closed.