Maciej Łukasiewicz

Posted on mar 08, 2010 under Ignacy Łukasiewicz, Łukasiewicz | No Comment

Maciej Łukasiewicz (urodzony 8 marca 1941 w Warszawie, zmarł 15 sierpnia 2005 w Krakowie) był dziennikarzem i publicystą polskiego pochodzenia. Przez wiele lat był mocno związane z dziennikiem „Rzeczpospolita”, tuż po tym ja na Uniwersytecie Warszawskim zdał archeologię śródziemnomorską. Jako dziennikarz w swoich pierwszych pracach zadebiutował w gazetach „Wiedza i Życie”, potem w prasie Stronnictwa Demokratycznego, między innymi „Tygodniku Demokratycznym” oraz „Kurierze Polskim”. Gdy w Polsce ogłoszono stan wojenny został wydalony pracy po negatywnej ocenie jego działań i tekstów w gazetach, do których pisał swoje artykuły. Oprócz tego młody Maciej zajmował się poezją. Nie poddał się jednak i jako współzałożyciel rozpoczął pracę w „poradniku Sprzedawcy Żywności”, a od 1983 roku był zatrudniony w spółdzielni „Agencja Omnipress”, która założona została przez dziennikarzy, których wraz z Łukasiewiczem wyrzucony z pracy podczas weryfikacji prac dziennikarskich. W roku 1989 został mianowany zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Comments are closed.