Pomniki Ignacego Łukasiewicza

Posted on kwi 03, 2010 under Łukasiewicz | No Comment

Pomniki Ignacego Łukasiewicza są dość liczne w Polsce, między innymi znajdują się one w: Bóbrówce (przed domem zamieszkiwanym ówcześnie przez Władysława Kandefera znajduje się popiersie Łukasiewicza na cokole, Chorówce gdzie pomnik wniesiono w roku 1779, Orlicach przy ulicach: ulicy Legionów, Ignacy jest tam jedną z postaci Pomnika Tysiąclecia, skrzyżowanie ulicy Węgierskiej i Kościuszki w miejscu zapalenia pierwszej na świecie lampy naftowej ,ulicy Wyszyńskiego przed wejściem do Zespołu Szkół Nr 1, ulicy Kościuszki, oraz na rynku, na budynku tamtejszego ratusza. Na Rynku w Jaśle znajduje się tablica upamiętniająca Polaka, a Krakowie przed budynkiem „NAFTA” na ulicy Lubicza. Także Krosno na placu Konstytucja 3 Maja czci Łukasiewicza przedstawiając tam jego całą postać w prawej rękę trzymająca jego największy wynalazek – lampę naftową. Inne miejsca kultu Ignacego to: Płock, Lwów, Rzeszów, a także Zielona Góra. W 1983 roku została wybita miedzioniklową monetę obiegową o nominale 50 zł z umieszczonym wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza.

Maciej Łukasiewicz

Posted on mar 08, 2010 under Ignacy Łukasiewicz, Łukasiewicz | No Comment

Maciej Łukasiewicz (urodzony 8 marca 1941 w Warszawie, zmarł 15 sierpnia 2005 w Krakowie) był dziennikarzem i publicystą polskiego pochodzenia. Przez wiele lat był mocno związane z dziennikiem „Rzeczpospolita”, tuż po tym ja na Uniwersytecie Warszawskim zdał archeologię śródziemnomorską. Jako dziennikarz w swoich pierwszych pracach zadebiutował w gazetach „Wiedza i Życie”, potem w prasie Stronnictwa Demokratycznego, między innymi „Tygodniku Demokratycznym” oraz „Kurierze Polskim”. Gdy w Polsce ogłoszono stan wojenny został wydalony pracy po negatywnej ocenie jego działań i tekstów w gazetach, do których pisał swoje artykuły. Oprócz tego młody Maciej zajmował się poezją. Nie poddał się jednak i jako współzałożyciel rozpoczął pracę w „poradniku Sprzedawcy Żywności”, a od 1983 roku był zatrudniony w spółdzielni „Agencja Omnipress”, która założona została przez dziennikarzy, których wraz z Łukasiewiczem wyrzucony z pracy podczas weryfikacji prac dziennikarskich. W roku 1989 został mianowany zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Jan Łukasiewicz

Posted on lut 14, 2010 under Ignacy Łukasiewicz | No Comment

Profesor Jan Łukasiewicz (urodzony 21 grudnia 1878 we Lwowie, zmarł 13 lutego 1956 w Dublinie) – był polskim logikiem, filozofem i matematykiem. Nauczany podziemnie Jan tytuł profesora zdobył na uczelniach we Lwowie i Warszawie. Miedzy innymi dzięki niemu powstała polska szkołą matematyczna (tak zwana szkoła lwowsko-warszawska). Rozwój logiki z Polsce zapoczątkowała jego praca: „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa”. Był autorem pierwszego nieklasycznego rachunku logicznego (logiki trójwartościowej), dzięki któremu powstała logika rozmyta, logika probabistyczna i logika modalna. Łukasiewicz zapoczątkował trzy znaczenia sprzeczności: ontologiczne (mówiąca o tym, iż żaden przedmiot nie może posiadać i nie posiadać tej samej cechy), logiczne (twierdzącej, że dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jakiej mu drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe) oraz psychologiczne (tłumaczącej, iż dwa przekonania, którym odpowiadają sądy sprzeczne, nie mogą istnieć zarazem w tym samym umyśle).