Biografia Ignacego Łukasiewicza

Posted on sie 05, 2010 under Ignacy Łukasiewicz, Łukasiewicz | No Comment

Ignacy narodził się w Zadusznikach w ormiańskiej szlacheckiej rodzinie inteligenckiej. Był synem Józefa, który niegdyś walczył pod kierownictwem Kościuszki. W roku 1830 jego rodzina przeniosła się do Rzeszowa gdzie Ignacy rozpoczął naukę w tamtejszym gimnazjum. Potem miał praktyki w aptece Antoniego Swobody znajdującej się w Łańcucie, a potem działał w organizacjach demokratyczno-niepodległościowym. Przez to znalazł się na liście podejrzanych. Rok 1840 to zdanie egzaminu co mu pozwoliło na awans na pomocnika aptekarskiego, którym został u Edwarda Hübla. Kilka lat później został agentem Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów czego skutkiem było jego aresztowanie. Wkrótce został wypuszczony i zaprzestał działalności konspiracyjnej. Dyplom magistra farmacji uzyskał na Uniwersytecie Wiedeńskim 30 lipca 1852 roku. Dwa lata później wrócił do Lwowa i apteki Mikolascha. Następnego roku udała mu się destylacja ropy naftowej. 7 stycznia 1882 zmarł z powodu ciężkiego zapalenia płuc, a pogrzebano go na cmentarzu w Zręcinie.

Jacek Łukasiewicz

Posted on maj 27, 2010 under Łukasiewicz | No Comment

Jacek Łukasiewicz (urodzony w 1934 roku we Lwowie) jest polskim poetą, historykiem literatury, krytykiem literacki, a także profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Powszechną oraz średnią szkolę ukończył w Lesznie, studia polonistyczne zdał we Wrocławiu (kształcił się tam w latach 1951 – 1955), a tematem jego pracy magisterskiej była poezja Jana Kochanowskiego, w której na seminarium pomagał mu profesor Tadeusz Mikulski. Polska tradycja poezji stosowanej w liryce współczesnej była pracą rozprawą doktorską, którą napisał w roku 1972, a dzięki pracy na podstawie pracy Mieczysława Jastruna „Spotkania w czasie” stał sie doktorem habilitowanym. Soja współpracę prowadzi w wieloma pismami, między innymi z Arkuszem, Akcentem, Tygodnikiem Powszechnym, a także Odrą. Swój talent liryczny pokazał się w zbiorach: Moje i twoje (1959), Zabawy zimowe (1968), Podróże (1976), Czas nie dopełniony (1998) . Jacek jest laureatem Nagrody Literackiej PEN-Clubu i Nagrody im. Kazimierza Wyki za całokształt twórczości krytycznej i eseistycznej.

Pomniki Ignacego Łukasiewicza

Posted on kwi 03, 2010 under Łukasiewicz | No Comment

Pomniki Ignacego Łukasiewicza są dość liczne w Polsce, między innymi znajdują się one w: Bóbrówce (przed domem zamieszkiwanym ówcześnie przez Władysława Kandefera znajduje się popiersie Łukasiewicza na cokole, Chorówce gdzie pomnik wniesiono w roku 1779, Orlicach przy ulicach: ulicy Legionów, Ignacy jest tam jedną z postaci Pomnika Tysiąclecia, skrzyżowanie ulicy Węgierskiej i Kościuszki w miejscu zapalenia pierwszej na świecie lampy naftowej ,ulicy Wyszyńskiego przed wejściem do Zespołu Szkół Nr 1, ulicy Kościuszki, oraz na rynku, na budynku tamtejszego ratusza. Na Rynku w Jaśle znajduje się tablica upamiętniająca Polaka, a Krakowie przed budynkiem „NAFTA” na ulicy Lubicza. Także Krosno na placu Konstytucja 3 Maja czci Łukasiewicza przedstawiając tam jego całą postać w prawej rękę trzymająca jego największy wynalazek – lampę naftową. Inne miejsca kultu Ignacego to: Płock, Lwów, Rzeszów, a także Zielona Góra. W 1983 roku została wybita miedzioniklową monetę obiegową o nominale 50 zł z umieszczonym wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza.