Jan Łukasiewicz

Posted on lut 14, 2010 under Ignacy Łukasiewicz | No Comment

Profesor Jan Łukasiewicz (urodzony 21 grudnia 1878 we Lwowie, zmarł 13 lutego 1956 w Dublinie) – był polskim logikiem, filozofem i matematykiem. Nauczany podziemnie Jan tytuł profesora zdobył na uczelniach we Lwowie i Warszawie. Miedzy innymi dzięki niemu powstała polska szkołą matematyczna (tak zwana szkoła lwowsko-warszawska). Rozwój logiki z Polsce zapoczątkowała jego praca: „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa”. Był autorem pierwszego nieklasycznego rachunku logicznego (logiki trójwartościowej), dzięki któremu powstała logika rozmyta, logika probabistyczna i logika modalna. Łukasiewicz zapoczątkował trzy znaczenia sprzeczności: ontologiczne (mówiąca o tym, iż żaden przedmiot nie może posiadać i nie posiadać tej samej cechy), logiczne (twierdzącej, że dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jakiej mu drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe) oraz psychologiczne (tłumaczącej, iż dwa przekonania, którym odpowiadają sądy sprzeczne, nie mogą istnieć zarazem w tym samym umyśle).

Mariusz Łukasiewicz

Posted on lip 10, 2009 under Ignacy Łukasiewicz | No Comment

Mariusz Łukasiewicz (urodzony 25 września 1960, zmarł 26 kwietnia 2004) był biznesmenem mieszkającym we Wrocławiu. Podczas swojej kariery zawodowej udało mu się z powodzeniem założyć firmę sprzedaży ratalnej – Lukas. Oprócz tego do tego sukcesów jest założenie Lukas Banku, a także Eurobanku. Dzięki swoim sukcesom zarobił bardzo dużą ilość pieniędzy, dzięki czemu stał się jednym z najbogatszych Polaków. Na jego cześć przyznawane jest stypendium. Jako uczeń bardzo chciał zostać fizykiem jądrowym tuz po tym jak skończył technikum elektroniczne. Jego marzeniem byłą praca w organizacja NASA zajmującej się lotami w kosmos. Jego plany spaliły na panewce i niestety musiał zmienić swoje plany na dalsze życie. Skutkiem tego były studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które bez problemów ukończył z bardzo wysokimi ocenami. Swoje akcje w Lukas S.A. sprzedał francuskiemu bankowi Crédit Agricole na początku roku 2002, a rok później został pomysłodawcą Eurobanku S.A. Gdy zmarł jego firmę przyjął brak Sławomir, które wkrótce sprzedał ją konsorcjum finansowym – Société Générale.