Jacek Łukasiewicz

Posted on maj 27, 2010 under Łukasiewicz | No Comment

Jacek Łukasiewicz (urodzony w 1934 roku we Lwowie) jest polskim poetą, historykiem literatury, krytykiem literacki, a także profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Powszechną oraz średnią szkolę ukończył w Lesznie, studia polonistyczne zdał we Wrocławiu (kształcił się tam w latach 1951 – 1955), a tematem jego pracy magisterskiej była poezja Jana Kochanowskiego, w której na seminarium pomagał mu profesor Tadeusz Mikulski. Polska tradycja poezji stosowanej w liryce współczesnej była pracą rozprawą doktorską, którą napisał w roku 1972, a dzięki pracy na podstawie pracy Mieczysława Jastruna „Spotkania w czasie” stał sie doktorem habilitowanym. Soja współpracę prowadzi w wieloma pismami, między innymi z Arkuszem, Akcentem, Tygodnikiem Powszechnym, a także Odrą. Swój talent liryczny pokazał się w zbiorach: Moje i twoje (1959), Zabawy zimowe (1968), Podróże (1976), Czas nie dopełniony (1998) . Jacek jest laureatem Nagrody Literackiej PEN-Clubu i Nagrody im. Kazimierza Wyki za całokształt twórczości krytycznej i eseistycznej.

Pomniki Ignacego Łukasiewicza

Posted on kwi 03, 2010 under Łukasiewicz | No Comment

Pomniki Ignacego Łukasiewicza są dość liczne w Polsce, między innymi znajdują się one w: Bóbrówce (przed domem zamieszkiwanym ówcześnie przez Władysława Kandefera znajduje się popiersie Łukasiewicza na cokole, Chorówce gdzie pomnik wniesiono w roku 1779, Orlicach przy ulicach: ulicy Legionów, Ignacy jest tam jedną z postaci Pomnika Tysiąclecia, skrzyżowanie ulicy Węgierskiej i Kościuszki w miejscu zapalenia pierwszej na świecie lampy naftowej ,ulicy Wyszyńskiego przed wejściem do Zespołu Szkół Nr 1, ulicy Kościuszki, oraz na rynku, na budynku tamtejszego ratusza. Na Rynku w Jaśle znajduje się tablica upamiętniająca Polaka, a Krakowie przed budynkiem „NAFTA” na ulicy Lubicza. Także Krosno na placu Konstytucja 3 Maja czci Łukasiewicza przedstawiając tam jego całą postać w prawej rękę trzymająca jego największy wynalazek – lampę naftową. Inne miejsca kultu Ignacego to: Płock, Lwów, Rzeszów, a także Zielona Góra. W 1983 roku została wybita miedzioniklową monetę obiegową o nominale 50 zł z umieszczonym wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza.

Maciej Łukasiewicz

Posted on mar 08, 2010 under Ignacy Łukasiewicz, Łukasiewicz | No Comment

Maciej Łukasiewicz (urodzony 8 marca 1941 w Warszawie, zmarł 15 sierpnia 2005 w Krakowie) był dziennikarzem i publicystą polskiego pochodzenia. Przez wiele lat był mocno związane z dziennikiem „Rzeczpospolita”, tuż po tym ja na Uniwersytecie Warszawskim zdał archeologię śródziemnomorską. Jako dziennikarz w swoich pierwszych pracach zadebiutował w gazetach „Wiedza i Życie”, potem w prasie Stronnictwa Demokratycznego, między innymi „Tygodniku Demokratycznym” oraz „Kurierze Polskim”. Gdy w Polsce ogłoszono stan wojenny został wydalony pracy po negatywnej ocenie jego działań i tekstów w gazetach, do których pisał swoje artykuły. Oprócz tego młody Maciej zajmował się poezją. Nie poddał się jednak i jako współzałożyciel rozpoczął pracę w „poradniku Sprzedawcy Żywności”, a od 1983 roku był zatrudniony w spółdzielni „Agencja Omnipress”, która założona została przez dziennikarzy, których wraz z Łukasiewiczem wyrzucony z pracy podczas weryfikacji prac dziennikarskich. W roku 1989 został mianowany zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.