Pomniki Ignacego Łukasiewicza

Posted on kwi 03, 2010 under Łukasiewicz | No Comment

Pomniki Ignacego Łukasiewicza są dość liczne w Polsce, między innymi znajdują się one w: Bóbrówce (przed domem zamieszkiwanym ówcześnie przez Władysława Kandefera znajduje się popiersie Łukasiewicza na cokole, Chorówce gdzie pomnik wniesiono w roku 1779, Orlicach przy ulicach: ulicy Legionów, Ignacy jest tam jedną z postaci Pomnika Tysiąclecia, skrzyżowanie ulicy Węgierskiej i Kościuszki w miejscu zapalenia pierwszej na świecie lampy naftowej ,ulicy Wyszyńskiego przed wejściem do Zespołu Szkół Nr 1, ulicy Kościuszki, oraz na rynku, na budynku tamtejszego ratusza. Na Rynku w Jaśle znajduje się tablica upamiętniająca Polaka, a Krakowie przed budynkiem „NAFTA” na ulicy Lubicza. Także Krosno na placu Konstytucja 3 Maja czci Łukasiewicza przedstawiając tam jego całą postać w prawej rękę trzymająca jego największy wynalazek – lampę naftową. Inne miejsca kultu Ignacego to: Płock, Lwów, Rzeszów, a także Zielona Góra. W 1983 roku została wybita miedzioniklową monetę obiegową o nominale 50 zł z umieszczonym wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza.

Jan Łukasiewicz

Posted on lut 14, 2010 under Ignacy Łukasiewicz | No Comment

Profesor Jan Łukasiewicz (urodzony 21 grudnia 1878 we Lwowie, zmarł 13 lutego 1956 w Dublinie) – był polskim logikiem, filozofem i matematykiem. Nauczany podziemnie Jan tytuł profesora zdobył na uczelniach we Lwowie i Warszawie. Miedzy innymi dzięki niemu powstała polska szkołą matematyczna (tak zwana szkoła lwowsko-warszawska). Rozwój logiki z Polsce zapoczątkowała jego praca: „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa”. Był autorem pierwszego nieklasycznego rachunku logicznego (logiki trójwartościowej), dzięki któremu powstała logika rozmyta, logika probabistyczna i logika modalna. Łukasiewicz zapoczątkował trzy znaczenia sprzeczności: ontologiczne (mówiąca o tym, iż żaden przedmiot nie może posiadać i nie posiadać tej samej cechy), logiczne (twierdzącej, że dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jakiej mu drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe) oraz psychologiczne (tłumaczącej, iż dwa przekonania, którym odpowiadają sądy sprzeczne, nie mogą istnieć zarazem w tym samym umyśle).

Destylacja ropy naftowej

Posted on gru 05, 2009 under Ignacy Łukasiewicz, Łukasiewicz | No Comment

Ignacy Łukasiewicz był pionierem w Europie, jeśli chodzi o przemysł naukowy. Gdy skończył cztery klasy rzeszowskiego gimnazjum podjął praktykę z aptece w Łańcucie, ze względu na brak funduszy na dalsze kształcenie. Walcząc pod godłem Orła Białego został aresztowany a następnie zwolniony w Lwowie. Tam zatrudnił się w aptece P. Mikolascha. Miał dobre relacje z właścicielem, który dzięki wstawiennictwu wstawił się za niego umożliwiając mu tym studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku farmaceutycznym. Rok 1852 to wyjazd do Wiednia w celu uzyskania tytuł magistra farmacji. W tym też to roku po raz pierwszy przeprowadził destylację ropy naftowej, czego skutkiem było wydzielenie się nafty. Mając paliwo Ignacy postanowił skonstruować lampę naftową, co udało mu się rok później. Małą ilość funduszy zniszczył plany rozpowszechnienie wynalazku poza Galicję. Równorzędnie z Łukasiewiczem destylacje ropy przeprowadził Abraham Gesner, jednak to Polak był niekwestionowanym przez nikogo konstruktorem lampy naftowej.